Declarație de confidențialitate

Conform Legii CXII din 2011 (în continuare: Infotv.) NaturComfort Kft. cu privire la libertatea informațiilor și libertatea de informare și servicii de comerț electronic, precum și în CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor societății informaționale, legile și alte legi aplicabile, au fost elaborate următoarele principii de gerstionare a datelor.

Principii de bază

Infotv. prevede că datele cu caracter personal pot fi prelucrate doar dacă persoana vizată își dă acordul sau dacă este reglementată de lege sau de decretul guvernului local din motive de interes public. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate exclusiv în anumite scopuri cu îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor. Toate etapele procesării datelor cu caracter personal, trebuie să aibă în vedere scopul prelucrării, colectarea, operarea trebuie să fie corecte și legitime. Numai acele date cu caracter personal se pot opera care sunt esențiale pentru scopul prelucrării și se păstrează până la atingerea scopului. Se consideră date cu caracter personal acele date care pot fi asociate cu persoana – în special numele, un semn de identificare, precum una sau mai multe identități fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale și deducerea din datele persoanei vizate

Având în vedere cele mai sus amintite partenerul NaturComfort Kft., pentru stabilirea relației de afaceti, cu acceptul prezentei informații (procură scrisă) – precum în situații ocazionale în timp – colectează datele cu caracter personal (le înregiztrează), le stochează și le operează.

Nu este necesar consimțământul unui reprezentant legal al unui minor, deoarece declarația vizează înregistrarea masivă în viața de zi cu zi și nu necesită o atenție deosebită.

Datele cu caracter personal prelucrate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
  • Înregistrarea și prelucrarea să fie echitabile și legale;
  • Să fie exacte, complete și doar dacă sunt necesare, la timp;
  • Modul de stocare să fie în așa fel încât persoana vizată să fie identificată doar pentru scopul și durata de timp pentru care a fost înregistrat

Datele cu caracter personal se pot transfera sau procesarea poate avea loc, doar dacă persoana vizată și-a dat acordul, ori legea permite acest lucru și dacă condițiile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt îndeplinite pentru fiecare dată în parte.

Datele cu caracter personal ( inclusiv datele speciale) se pot transmite din țară către operatorul de date din altă țară – indiferent de modul și mediul de transmitere de date – doar dacă persoana vizata își dă acordul pentru acest lucru, sau dacă legea permite acest lucru și dacă în acea țară datele transmise sunt prelucrate cu un nivel adecvat de protecție a datelor. Trasmiterea datelor către statele membre ale Spațiului Economic European este considerată ca transfer de date în Ungaria.

Operarea datelor

Baza legală a scopului operării datelor este în fiecare caz intenția sau stabilirea unei relații de afaceri. Datele cu caracter personal ale partenerului NaturComfort Kft. sunt înregistrate și operate de parteneri în scopul gestionării generale ale riscurilor. Dacă relația de afaceri nu are loc sau se sfârșește din orice motiv, NaturComfort Kft. va șterge datele cu caracter personal după 6 luni de la data sfârșirii relației de afaceri. Datele cu caracter personal scrise pe hârtie, precum și cele stocate în sistemul NaturComfort Kft., sunt accesibile în exclusivitate de angajații care au nevoie de aceste date a căror post necesitő aceste date, nu se vor transfera. Partenerul are dreprul să ceară informații despre procesarea datelor sale cu caracter personal, sau poate cere rectificarea datelor, precum și ștergerea lor. În afară de acest aspect partenerul poate protesta împotriva procesării datelor sale. Protestul va fi examinat de NaturComfort Kft. în 8 zile lucrătoare.

În timpul navigării pe acest site informațiile tehnice sunt înregistrate (ex. fișierele jurnal care conțin adresa IP a utilizatorului, data, adresa URL a paginii vizitate), care nu sunt utilizate pentru autentificarea persoanei, dar se utilizează pentru elaborarea statisticilor. Sistemul stochează informații pe computerul utilizatorului sub forma unor cookie-uri. Persoana care utilizează cookie-urile nu este identificat și acestea există doar pe durata utilizării. În timpul navigării pe site acceptul cookie-ului este necesar, fără acceptul lor unele funcții nu funcționează. Sit-ul are opțiunea înregistrării pe news-letter în cadrul căruia folosim datele pentru trimiterea informațiilor până când persoana logată se dezabonează.

Eliberăm factura pentru produsul comandat a cărui timp de păstrare este în modul prevăzut în legislația în vigoare.

Datele operatorului de date

Numele furnizorului: NaturComfort Kft.
Sediul furnizorului: 4432 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 110.
Adresa poștală elecrtronică pentru cei care solicită legătura cu furnizorul: naturconfortkerdesek@gmail.com
Număr de înregistrare: 15-09-077110
CUI: 23145827-2-15
Numele autorității de înregistrare: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Numărul de înregistrare pentru operarea datelor: NAIH-81391/2014
Numărul de telefon al furnizorului: 0642-726-706, 0620-275-4858, 0620-508-9690
Limba contractului: Maghiară
Numele furnizorului de găzduire: Kredit Bónusz Kft.
Adresa furnizorului de găzduire: 4400 Nyíregyháza, Egyház utca 7. 4/32.
Numele autorității de înregistrare: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Număr de înregistrare: 15-09-071175
Adresa de e-mail a furnizorului de găzduire: info@msbt.hu
Adresa web a furnizorului de găzduire: www.msbt.hu